Rasismin vastainen taidekilpailu

Haemme nyt sinun ainutlaatuista taideteosta osaksi rasismin vastaista kilpailua. Olipa kyseessä maalaus, videoesitys, veistos tai musiikkikappale, anna luovuutesi kukkia ja anna maailman nähdä, mitä sinulla on tarjottavana!

Nuorten Budjetista vuonna 2022 noussut toimenpide-ehdotus Rasismin vastainen taidekilpailu on nuorten suunnittelema ja toteuttama projekti, jonka parissa on työskennelty vuoden 2023 keväästä lähtien. Nuoret Maunulan nuorisotyöyksikön alueelta haluavat kannustaa helsinkiläisiä kouluja ja oppilaita vastustamaan rasismia taiteen keinoin.

Kilpailu on tarkoitettu yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Mukaan ilmoittautuneet koulut valitsevat koulunsa sisältä yhden teoksen, joka lähtee kilpailemaan muiden koulujen teosten kanssa kauppakeskus Redin Vapaakaupungin Olohuoneella tapahtuvaan näyttelyyn 4.4.–28.4. Näyttelyn avajaiset järjestetään 4.4. klo 17. Näyttelyn vierailijat pääsevät äänestämään paikan päällä teoksia koko näyttelyn ajan. Voittajatöiden koulut sekä tekijät palkitaan näyttelyn päätteeksi. Pääpalkintona on Ipad Air (5th generation) ja Apple Pencil.

Kilpailun aikana kouluissa toteutetaan rasisminvastaisuuteen liittyviä taideteoksia. Teoksissa voidaan esimerkiksi ilmaista sitä, kuinka rasismi näyttäytyy yhteiskunnassa tai sosiaalisissa tilanteissa. Teoksissa voidaan myös kuvata, millä lailla rasisminvastaisuus näkyy ja millä keinoin rasismia voidaan vähentää. Nämä ovat vain esimerkkejä siitä, kuinka käsitellä aiheeseen liittyviä teemoja.

Kilpailun kulku ja säännöt:

Taideteos voi olla maalaus, videoesitys, veistos, musiikkikappale tai melkein mitä tahansa muuta! Tekijät antavat teokselleen nimen ja voivat halutessaan osallistua kilpailuun taiteilijanimellä, jos eivät halua omaa nimeään julki. Palkitsemisen vuoksi edellytyksenä on, että kilpailua koordinoiva taho on tietoinen henkilöstä tai henkilöistä. Kilpailuun saa osallistua yksilönä tai ryhmässä. Ryhmäosallistumisten suhteen kannattaa tosin huomioida se, että suuren ryhmän kaikkia jäseniä ei voida välttämättä palkita.

Kukin koulu äänestää helmikuun 2024 aikana valitsemallaan äänestystavalla yhden kilpailun aikana syntyneistä teoksistaan koko kaupunginlaajuiseen taidenäyttelyyn. Jatkoon päässeen teoksen tekijä saa pienen palkinnon.

· Kilpailutöitä voidaan toteuttaa koulupäivän aikana tai vapaa-ajalla.

· Kilpailutyö voi olla maalaus (maksimikoko 100 cm x 100 cm), video (MP 4, maksimipituus 2 min), musiikkikappale (MP 3, MP 4, maksimipituus 2 min) tai veistos (maksimikorkeus 50 cm, maksimiläpimitta pohjalle 50 cm). Loppunäyttelytilassa videoista ja musiikkikappaleista tehdään yhtenäinen soittolista, jota toistetaan yhden näyttöruudun ja kuulokkeiden voimin.

· Jokainen koulu äänestää kilpailun aikana tuotetuista töistä jatkoon menevän teoksen helmikuun 2024 aikana (viimeistään 29.2.2024).

· Näyttelyn kolme eniten ääniä saanutta työtä palkitaan yhteistyökumppaniemme sponsoroimilla tuotepalkinnoilla, kuten taidetarvikkeilla. Tarkoituksemme on myös palkita jokainen kultakin koululta näyttelyyn äänestetty työ. Lisäksi loppunäyttelyn kolme eniten ääniä saaneen työn koulua palkitaan pokaalilla tai muistolaatalla.

· Vaikka Vanhankaupungin Olohuone on valvottu tila, jokainen osallistuja antaa luvan teoksensa lähettämiseksi kilpailuun omalla vastuullaan. Kilpailun työryhmä lupaa noudattaa varovaisuutta teosten käsittelyssä ja säilyttämisessä.

· Kilpailussa mukana ovat seuraavat tahot: Nuorten Budjetti, Maunulan nuorisotalo, Maunulan yhteiskoulu, Tempera, Kaffa Roastery, Suomen Punainen Risti

· Suomen Punainen Risti voi haluta hyödyntää kilpailussa syntyneitä teoksia kampanjoissaan ja materiaaleissaan. Jokaisella tekijällä on oikeus itse päättää teoksensa hyödyntämisestä näissä yhteyksissä. Kilpailun työryhmä voi välittää tekijöiden luvalla heidän yhteystietonsa SPR:lle.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: joosua.juntunen@hel.fi ja Viivi.kinnunen@hel.fi