Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Månsasgården
Skogsbäcksvägen 4
(Ingång via Baggbölevägen)
00630 Helsingfors

Postadress
Månsasgården
PB 633311
00099 Helsingfors stad

Personal

Arbetarinstitutet
Sari Tenni, utbildningschef
09 3108 0210, 040 621 4503
sari.tenni(at)hel.fi

Arbetarinstitutet
Ida Backer
Designlärare, arbetarinstitut
ida.backer(at)hel.fi
040 3546525

Arbetarinstitutets kundtjänst
09 310 88554

öppet mån–tors 10–16

Kulturtjänster
Ia Pellinen, direktör
09 3103 7945, 040 168 6270
ia.pellinen(at)hel.fi

Kulturtjänster / produktion
Henrietta Ikonen kulturproducent
henrietta.ikonen(at)hel.fi
09 31092072

Bibliotek
Lasse Pekkarinen, bibliotekschef

0504025818
lasse.pekkarinen(at)hel.fi

Ungdomstjänster
Heidi Hirvonen, verksamhetsledare
040 184 6138
heidi.hirvonen@hel.fi

Riikka Valkonen
Teamkoordinator, ungdomstjänster riikka.valkonen(at)hel.fi
040 178 1338

Öppettider

Bibliotek
mån–tors 9–20
fre 9–16
lör 10–16

Ungdomsgården
mån–fre 14–20

Kaféet Månsas Deli
mån–fre 11–18
Lunch kl. 11–13.00

Arbetarinstitutets kundtjänst
öppet mån–tors 10–16
Undervisningssäsong: 17.1–24.4.2022

Lämna feedback eller ett utvecklingsförslag

Vill du lämna feedback? Besök oss eller fyll i en elektronisk feedbackblankett på vår webbplats.