Osallistu Maunula-talon toimintaan

Tervetuloa mukaan suunnittelemaan Maunula-talon toimintaa. Tavoitteemme on tehdä Maunula-talosta alueen yhteinen tila, jossa kaupunkilaiset pääsevät viihtymään itse toivomansa ohjelmiston parissa. Kaikki Maunula-talon järjestämät ja yhdessä suunnitellut tapahtumat ovat yleisölle avoimia, maksuttomia ja ikärajattomia.

Yhteisen toiminnan suunnittelu

Kerro ideasi, osallistu työpajoihin ja äänestä suosikkejasi

Keräämme vuosittain kaupunkilaisten tapahtumaideoita ja -toiveita verkkolomakkeella ja Maunulan kirjastossa. Syksyllä työstämme ideoita kaikille avoimissa työpajoissa ja jalostamme niistä noin kymmenen tapahtumaehdotusta. Äänestysvaiheessa kaupunkilaiset voivat antaa äänensä suosikkitapahtumalleen ja esittää lisätoiveita.

Tule Avoimeen foorumiin

Avoin foorumi tarjoaa nimensä mukaisesti paikan alueen asukkaiden ja Maunula-talon henkilöstön yhteiselle keskustelulle. Avoin foorumi järjestetään pääsääntöisesti kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Kevään avoimessa foorumissa kehitämme Maunula-talon toimintaa, käsittelemme palautteita ja pohdimme asukkailta tulleita kehitysehdotuksia. Syksyn kokoontumisessa luomme katsauksen kuluneeseen vuoteen ja kerromme asukkaille, miten heidän toiveensa talon toiminnasta ovat toteutuneet. Päätämme myös, mitkä tapahtumat ja kehitysehdotukset etenevät toteutettaviksi ja valitsemme Maunula-talon neuvottelukuntaan uudet asukasedustajat.

Hae asukasedustajaksi neuvottelukuntaan

Maunula-talon neuvottelukunta on talon yhteisistä linjauksista ja suunnitellun toiminnan toteuttamisesta vastaava ryhmä. Siihen kuuluu kirjaston, nuorisopalveluiden, kulttuuripalveluiden ja työväenopiston esihenkilöt, vähintään yksi työntekijä kustakin palvelusta sekä joukko asukasedustajia.

Asukasedustajat osallistuvat neuvottelukunnan kokouksiin ja suunnittelevat Maunula-taloon yhteisöllisiä ja asukkaiden toiveiden mukaisia tapahtumia. Käytännön työ tapahtuu neuvottelukunnan eri työryhmissä, joita ovat johtotiimi, tapahtuma- ja viestintäryhmä ja osallisuusryhmä.

Maunula-talon neuvottelukunta 2021

Työväenopisto
Emmi Komlosi, koulutuspäällikkö
Ida Backer, suunnittelijaopettaja

Kulttuuripalvelut
Ia Pellinen, johtaja
Elina Tervonen, kulttuurituottaja

Nuorisopalvelut
Antti Sarpo, toiminnanjohtaja
Rita Tuohimaa, kulttuurinen nuorisotyö

Kirjasto
Sari Jovero, kirjaston johtaja
Lauri Seutu, kirjastonhoitaja
Johanna Laaksonen, erikoiskirjastovirkailija

Vuoden 2021 asukasedustajat
Terhi Ainiala
Jari Halenius
Jari Heikkinen
Mikko Heikkonen
Essi Helin
Tuire Häkkinen
Riitta Kaukonen
Annikki Kilgast
Hanna Temmes

Maunula-talon toimintamalli luo perustan Maunula-talon kaupunkilaisia osallistavalle tekemiselle sekä Maunula-talon arvoille, joita ovat ilo, avoimuus, yhdenvertaisuus, demokratia ja osallisuus. Jakamalla yhdessä elämyksiä, tietoa ja taitoja pyrimme tukemaan kaupunkilaisten hyvinvointia, elinikäistä oppimista ja aktiivista kansalaisuutta.

Asukasosallistuminen on kuulunut Maunula-talon toimintatapoihin sen perustamisesta lähtien. Nykyisin voimassa oleva Maunula-talon toimintamalli (pdf) otettiin käyttöön keväällä 2021.