Delta i Månsasgårdens verksamhet

Du är välkommen att delta i planeringen av Månsasgårdens verksamhet. Vårt mål är att göra Månsasgården till områdets gemensamma utrymme, där stadsborna kan njuta av de program de själv vill ha. Alla evenemang som ordnas av Månsasgården och planeras tillsammans är öppna för allmänheten, de är avgiftsfria och har ingen åldersgräns.

Planering av gemensam verksamhet

Dela dina idéer, delta i verkstäder och rösta på dina favoriter

Varje år samlar vi in evenemangsidéer och önskemål från stadsborna på Månsas bibliotek och med en webblankett. Under hösten går vi igenom idéerna på verkstäderna, som är öppna för alla, och bearbetar ett tiotal evenemangsförslag. Under omröstningen kan stadsborna rösta på sina favoritevenemang och framföra ytterligare önskemål.

Välkommen till Avoin foorumi (det öppna forumet)

Som namnet antyder erbjuder det öppna forumet en plats för gemensamma samtal mellan invånarna i området och personalen på Månsasgården. Som regel ordnas det öppna forumet två gånger om året, på våren och på hösten.

På vårens öppna forum utvecklar vi verksamheten på Månsasgården, diskuterar feedback och går igenom utvecklingsförslag från invånarna. Vid höstsamlingen tar vi en titt på det gångna året och berättar för invånarna hur deras önskemål för gårdens verksamhet har uppfyllts. Vi kommer också att besluta om vilka evenemang och utvecklingsförslag som ska genomföras och väljer ut nya invånarrepresentanter till Månsasgårdens delegation.

Ansök om att bli invånarrepresentant i delegationen

Månsasgårdens delegation är en grupp som ansvarar för de gemensamma riktlinjerna för gården och genomförandet av den planerade verksamheten. Den består av bibliotekets, ungdomstjänsternas, kulturtjänsternas och arbetsinstitutets chefer, minst en anställd per tjänst och en grupp invånarrepresentanter.

Invånarrepresentanterna deltar i delegationens möten och planerar gemensamma evenemang på Månsasgården i enlighet med invånarnas önskemål. Det praktiska arbetet sker i delegationens olika arbetsgrupper, som är ledningsgruppen, evenemangs- och kommunikationsgruppen och delaktighetsgruppen.

Ansök genom att kontakta designläraren på vuxenutbildningscentret.

Månsasgårdens delegation 2024

Arbetarinstitutet
Emmi Komlosi, utbildningschef
Ida Backer, designlärare

Kulturtjänster
Ia Pellinen, direktör
Henrietta Ikonen, kulturproducent

Ungdomstjänster
Heidi Hirvonen, verksamhetsledare
Rita Tuohimaa, kulturellt ungdomsarbete

Bibliotek
Lasse Pekkarinen, bibliotekschef
Johanna Laaksonen, specialbibliotekarie

Invånarrepresentanter 2024

Terhi Ainiala
Vappu Turunen
Mikko Heikkonen
Jari Heikkinen
Jari Halenius
Jukka Pirttioja
Marjo Ventola
Tiina-Maria Lindfors-Sylberg
Sarka Hantula
Sari Niemi

Månsasgårdens verksamhetsmodell lägger grunden för Månsasgårdens delaktighetsverksamhet och gårdens värderingar, som är glädje, öppenhet, jämlikhet, demokrati och delaktighet. Genom att dela erfarenheter, kunskaper och färdigheter tillsammans strävar vi efter att stödja stadsbornas välbefinnande, livslångt lärande och aktivt medborgarskap.

Stadsbornas deltagande har varit en del av Månsasgårdens verksamhet sedan dess grundande. Månsasgårdens gållande verksamhetsmodell lanserades våren 2021 (pdf, på finska).